DISCLAIMER:

Aan deze website wordt doorlopend grote zorg en aandacht besteed. BONGERS architecten bna streeft ernaar dat alle informatie op deze website juist en volledig is. Niettemin bestaat de mogelijkheid dat de op deze website gepubliceerde informatie nu of in de toekomst onvolledig of verouderd is, dan wel onjuistheden bevat.

De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies.

BONGERS architecten bna sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.

Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt BONGERS architecten bna geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaardt BONGERS architecten bna geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan. De bezoeker van de website is verantwoordelijk voor al hetgeen hij of zij vanuit deze website verstuurt.

Het staat BONGERS architecten bna vrij de inhoud van deze website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment te wijzigen, dan wel deze website te sluiten. BONGERS architecten bna is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze wijziging of sluiting.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Alle rechten van de inhoud (tekst, grafische voorstellingen) van deze site berusten uitsluitend bij BONGERS architecten bna en/of zijn leveranciers. Niets uit deze site mag zonder toestemming van BONGERS architecten bna worden overgenomen in andere (digitale of analoge) media.
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot formulieren, brochures of enigerlei andere documenten die door BONGERS architecten bna via downloaden ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij BONGERS architecten bna en/of zijn leveranciers.

Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen en/of andere inzichten kan de tekst van deze disclaimer door BONGERS architecten bna worden gewijzigd of aangepast. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u deze website bezoekt.

PRIVACYREGLEMENT:

Als u onze website bezoekt kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden teneinde een betere dienstverlening mogelijk te maken.

Ook uw
eigen Bongers?

Laten we kennismaken, wij staan voor u klaar!

Ons team van specialisten maakt u graag wegwijs bij het realiseren van 'Uw eigen Bongers'. 

Teambongers 2817

Contact

Dorpsstraat 48, 2969 AD  Oud-Alblas

0184 69 2171 info@bongersarchitecten.nl

Blijf up-to-date

Meld u vrijblijvend aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Inschrijven

Volg ons

Volg ons op onze social media kanalen.